Aspectes i Indicadors ambientals

la_page_impactes

La Page treballa amb un procediment propi que ens ajuda a identificar els aspectes clau en el balanç ambiental de les nostres activitats i evaluem anualment amb indicadors específics.

Directes

Aspectes interns: aspectes directes en condicions normals i anormals (en situació d’emergència) lligades a la gestió interna com a despatx.
L’activitat de comunicació visual i disseny gràfic implica els aspectes ambientals d’incidència directa més habituals de les activitats d’oficina: bàsicament el consum d’energia i el consum de paper.

Indirectes

• Disseny * / Criteris d’eco disseny
La incorporació de criteris ambientals en el disseny d’aquests projectes pot minimitzar el seu impacte ambiental.

• Producció *  / Subcontractacions
Els impactes ambientals bàsicament derivats de les activitats de subcontractistes.
 
• Agents de canvi / Dissenyadors, clients, usuaris i proveïdors.
Estem tractant d’ajudar i animar els clients, proveïdors i altres dissenyadors a canviar la forma de pensar i /o la forma d’actuar per fer dissenys i comunicacions millors i més sostenibles.
Malgrat que la nostra capacitat és limitada, podem mirar d’influir en el contingut d’un producte o servei. Es tracta de ser una força de canvi positiu i potenciar aquest valor afegit mitjançant la nostra capacitat de difondre, comunicar i educar.
Els aspectes ambientals identificats amb el símbol * són els aspectes avaluats com significatius.

A l’apartat d’Indicadors ambientals expliquem quins són els criteris que fem servir per a les diferents tipologies d’aspectes ambientals. Aquesta avaluació que fem anualment ens permet comparar i determinar l’evolució dels aspectes en el temps i per tant, saber de quina manera impactem en el medi.

La definició dels criteris d’avaluació dels aspectes de disseny, de producció i els aspectes relacionats amb la capacitat d’agents de canvi formen part dels objectius de cada any.

Indicadors ambientals

Quan una organització decideix implantar un sistema de gestió ambiental segons el Reglament EMAS està adquirint els compromisos d’assegurar la millora contínua del seu comportament ambiental. Per confirmar que aquesta millora s’està duent a terme, i a més amb resultats demostrables, cal disposar d’algun mètode o instrument per mesurar l’evolució del comportament ambiental. Els indicadors ambientals es constitueixen com una eina idònia per a aquest propòsit.

Aspectes interns:

Consum d’electricitat

Consum de paper

Consum d’aigua

Generació de residus

Biodiversitat. Ocupació del sòl

Disposem d’un petit jardí amb una olivera i arbustos trepadors ficus repens.

La PAGE ha ajudat a preservar un espai EQUIVALENT als m2 que ocupa amb el projecte “Selvans” per preservar boscos antics de la tala dins del marc de la iniciativa Compensa Natura promoguda per l’ONG Acciónatura.

També hem participat en el projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni)que ens ha ofert l’oportunitat d’aprendre més sobre la biodiversitat i sobre aquesta espècie amenaçada d’extinció i el porten a terme el Club EMAS i l’Associació Trenca amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, justament amb l’esperit de fomentar l’acció de les empreses envers la biodiversitat.

Emissions
Anuals totals de gasos d’efecte hivernacle**

La contractació d’energia 100% renovable des de 2013 a través de Som energia implica 0 emissions de CO2

Previament a la contractació d’energía verda, per compensar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que no podem reduir hem contribuït a la plantació de 5 arbres cada any a través de la fundación + árboles que absorbiran un total de 4,5 tones de CO2 durant el seu creixement (període 2011-2013

Per compensar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que no podem reduir hem contribuït a la plantació de 5 arbres cada any a través de la fundación + árboles que absorbiran un total de 4,5 tones de CO2 durant el seu creixement

 

Indicadors ambientals lligats a aspectes de disseny dels nostres projectes:

La valoració d’aquets indicadors correspon als següents criteris:

Final de vida útil: reutilització, reciclatge, compostatge o rebuig; diversitat de materials i la facilitat del seu desmuntatge.
Usabilitat: necessitat del projecte, assoliment d’objectius, reducció de recursos i la relació de recursos/vida útil del projecte
Disseny: tintes, acabats, elements d’enllaç, i matèries primeres, formats i residus generats.

 

Aspectes de Producció dels nostres projectes:

La valoració d’aquest indicador correspon als següents criteris:
Transport i distribució, perfil ambiental de les empreses, proximitat, tintes i sistema d’impressió.

 

Aspectes d’Agents de canvi:

Accions relacionades amb els nostres projectes.

La valoració d’aquest indicador correspon als següents criteris:
Capacitat de promoure accions positives pel medi ambient, missatges i informació ambiental i canals de difusió del projecte.

 

Per saber-ne més: Què fem per establir quins son els nostres aspectes ambientals significatius?

Metodologia
Cicle de vida dels nostres projectes
El primer estudi de disseny gràfic amb Certificació EMAS
declaració completa en format PDF