Com valorem l’impacte ambiental d’un projecte?

Mètode i anàlisi

Per poder tenir una idea de l’impacte ambiental total del cicle de vida d’un producte cal fer un viatge mental des del bressol fins a la tomba d’aquest producte. Tots els processos que participen en aquest viatge deixen la seva empremta, i la seva suma és la que defineix el valor d’aquest impacte. En conseqüència, les decisions que prenem com a dissenyadors i, per tant, com a responsables del projecte, afecten aquest valor. Tenir una noció dels principals aspectes que afecten l’elecció de materials, els processos de producció i els residus que generen els nostres projectes és fonamental.

Proposem fer una descripció genèrica de tot el cicle de vida, però analitzant aquest viatge des d’un procés invers. Començant pel destí final del nostre projecte, i seguint marxa enrere fins a arribar a l’estudi de disseny. Així prendrem consciència de la importància de totes les fases del cicle de vida del projecte que dissenyem.

la_page_metode_cat

El nostre mètode valora diferents graus de l’impacte ambiental en les successives fases del cicle de vida dels projectes que desenvolupem; i això ens condueix vers una reflexió constant sobre com les nostres decisions creatives incideixen en el balanç ambiental global.

No es tracta de conservar el planeta, sinó de protegir la mateixa espècie. El nostre sistema socioeconòmic no respecta els equilibris naturals, els trenca i menysprea, en lloc de potenciar-los. La incorporació de criteris ambientals en la nostra manera de treballar respon a una inquietud intrínseca a l’estudi per fer les coses bé sense alterar el nostre entorn. Els primers beneficiats som nosaltres, els humans, les persones, ja que n’obtenim un treball de major qualitat, més equitatiu, just, local i respectuós amb l’entorn. Tot suma.

Per una millor visualització del conjunt dels impactes, realitzem un gràfic d’aranya on podem veure de manera ràpida els valors de cada un dels projectes (com més plena és la taca, ens indica més consecució d’objectius en l’eix), detectant així els punts forts els punts febles:

La_Page_aranya

1. Final de vida útil

Aquest punt informa sobre el final de la vida útil del projecte. Valorem les opcions que donem per poder reutilitzar o reciclar els materials utilitzats.

2. Usabilitat i experiència d’usuari

Quin grau d’eficiència té el projecte, quines estratègies s’han utilitzat per reduir recursos i per assolir els objectius.

3. Perfil empreses productores

Els perfils ambientals dels processos i les empreses que intervenen en la producció.

4. Estratègies d’eco disseny

Les decisions i criteris de disseny que ajuden a produir un projecte amb menys impacte: com l’elecció dels materials, els formats que generen menys residu, l’ús de les tintes, i altres elements d’acabats o d’unió.

5. Agents de canvi

Fa referència a les accions que incorporem al disseny per promoure conductes més sostenibles referents als usuaris o als clients.

Si voleu saber més sobre el nostre sistema de valoració ambiental, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: josep@lapageoriginal.com

Segons el sistema de gestió ambiental
Aquesta és la nostra Fotografia
Ecodisseny