Som EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

La certificació EMAS és la garantia del nostre compromís per la millora ambiental dels nostres serveis com a dissenyadors i comunicadors visuals. Som el primer de l’Estat espanyol i un dels pocs estudis de disseny gràfic en tot Europa que tenim aquest segell.

EMAS és l’acrònim d’Eco-Management and Audit Scheme, una eina de gestió per a empreses i altres organitzacions, d’aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.

Les organitzacions EMAS estan reconegudes per la Unió Europea mitjançant aquest logotip que garanteix la veracitat de la informació ambiental que aquestes faciliten.

El nostre sistema de gestió ambiental ens obliga a revisar la nostra metodologia de treball amb una actitud crítica constant i ens aboca a la reflexió i investigació per a garantir millores en els nostres projectes i oferir així un millor servei no només als clients sinó a la societat en general.

Per aconseguir l’objectiu de millora ambiental contínua les organitzacions han de complir els següents requeriments bàsics:

  • Dur a terme una avaluació que consideri tots els aspectes ambientals lligats a l’activitat de l’organització (procediments, productes, serveis…) així com el compliment de la legislació ambiental que sigui aplicable i l’existència de procediments o bones pràctiques ambientals.
  • En funció dels resultats d’aquesta avaluació, establir un sistema de gestió efectiu enfocat al compliment de la política ambiental definida per la direcció de la mateixa organització. Per això, cal definir responsabilitats, objectius, procediments operacionals, necessitats formatives del personal i sistemes eficaços de comunicació. Tot això integrat en el sistema general de gestió de l’organització.
  • Dur a terme una auditoria ambiental que asseguri que el sistema de gestió definit prèviament s’adequa i dóna resposta als requeriments de la política ambiental i als objectius definits per l’organització i que s’estructura d’acord amb el Reglament EMAS.
  • Fer una declaració pública del comportament ambiental de l’organització que reflecteixi el compliment dels seus objectius ambientals i les accions futures que han de permetre continuar amb el procés de millora ambiental contínua.

Veure certificació EMAS

Declaració ambiental

http://clubemas.cat/es/

http://ec.europa.eu/environment/emas