Acords voluntaris

per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa l’any 2010, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest Programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

Mitjançant un Acord, les organitzacions com la nostra,  que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les.

Més informació.

INFORME ANUAL ACORDS VOLUNTARIS 2021_La PAGE