Sabies que…

El paper estucat i el paper setinat

La_page_sabiesque_paper_estucat

La capa d’argila que dóna l’acabat en el paper estucat el fa més difícil de reciclar. Es reutilitzen un 40%  de fibres menys que si no fos estucat.

#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals