Sabies que…

El paper blanquejat

La_page_sabiesque_paper

El paper sense blanquejar no utilitza blanquejadors perjudicials, però si volem els blancs requerits, podem buscar (en ordre de preferència):

  1. Els papers PFC (procés lliure de clor) o TCF (totalment lliure de clor) estan blanquejats amb un procés que substitueix per complet el clor per l’oxigen.
  2. ECF (Lliure de Clor Elemental), utilitza diòxid de clor en algunes etapes del procés.
#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals
#Sabiesque
consells ambientals