Sabies que…

Les unions i lligants

La_page_sabiesque_unions

Els enllaços de plàstic poden crear problemes quan es barreja amb el paper de rebuig en la fase de reciclatge. Els enllaços de metall es poden treure fàcilment amb imants en el procés de reciclatge.

#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals