Sabies que…

La impressió digital

La_page_sabiesque_digital

La impressió digital no utilitza productes químics nocius per netejar la maquinària, i les tintes utilitzades són menys perilloses per a la salut. En comparació amb la impressió òfset, hi ha molt menys residu, ja que la primera còpia acostuma a tenir el nivell de qualitat desitjat.

#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals
#Sabiesque
consells ambientals