Sabies que…

Les tintes metàl·liques

La_page_sabiesque_tinta_M

Les tintes metàl·liques són molt més difícils de reciclar que les tintes regulars. Els Llots generats en el procés de reciclatge és molt tòxics, i els productes d’impremta amb tinta metàl·lica poden filtrar els metalls pesants al sòl i les aigües subterrànies. Especialment preocupants són els metalls: cadmi, arsènic, mercuri, antimoni, plom, seleni. Tots consideren un perill per a la salut.

#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals