Sabies que…

La tinta amb base de petroli

La_page_sabiesque_tinta_S

Aquestes tintes són també més difícils de reciclar.

Les tintes de petroli que van a l’abocador poden filtrar metalls perillosos a terra, possiblement contaminant el mantell freàtic i l’agent d’assecat i els dissolvents emeten gasos tòxics COV (Compostos Orgànics Volàtils) a l’atmosfera.

#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals
#sabiesque
Consells ambientals