Preservem la Biodiversitat

La PAGE s'uneix a la iniciativa CompensaNatura promoguda per l'ONG Acciónatura

la_page_compensa-natura-166(cat)

Cada dia una mica més sostenibles

Preservem la Biodiversitat en una superfície equivalent a l’estudi 68 m2 de bosc antic al Projecte “SELVANS – Compra drets de tala (IBSC)”

Preservar els darrers boscos madurs que existeixen a Catalunya i a l’Estat espanyol, exponents màxims de l’extraordinària riquesa pel que fa a biodiversitat que gaudeix la península Ibèrica (la regió més rica en l’àmbit de biodiversitat d’Europa!).
Un “bosc madur” és un bosc amb nul·la o molt poca intervenció humana, que ha anat evolucionant de forma natural al llarg de dècades, o fins i tot segles, fins a convertir-se en un exponent únic i singular del qual la naturalesa és capaç de generar en un ecosistema específic.
Un percentatge considerable de les espècies amb major risc d’extinció en l’àmbit ibèric necessiten la conservació de boscos madurs. La seva preservació és clau per afavorir i protegir la biodiversitat depenent d’estructures de bosc vell o d’hàbitats poc o gens pertorbats. Un nombre significatiu d’aquestes espècies es destaquen com a prioritàries i/o d’interès comunitari en la legislació europea (picots, rapinyaires nocturnes i diürnes, galliformes, insectívors, quiròpters, coleòpters, lepidòpters, fongs, líquens, briòfits…).
La biodiversitat de Catalunya, representada també i sobretot en els seus boscos madurs, destaca per l’enorme varietat de tipologies forestals en una superfície relativament petita i que inclouen ambients alpins, atlàntics, continentals i mediterranis.

Plantar arbres és molt important però … No és igual o més important preservar un bosc amb arbres centenaris, i que es configura en si mateix i com a ecosistema forestal, com un hàbitat únic i irreemplaçable per a innombrables espècies de flora i fauna autòctones?

http://www.compensanatura.org/