Preguntes d’un estudiant (2)

Ser un dissenyador sostenible consisteix en alguna cosa més que l'ús de paper reciclat i tintes ecològiques? Què és el que fa un dissenyador sostenible? És, per exemple, del bressol al bressol del disseny, negar-se a treballar per a les empreses poc ètiques, etc ...?

Un estudiant del Regne Unit, del la Winchester School of Art, ens va enviar 3 preguntes per correu electrònic per saber més sobre el nostre punt de vista sobre el del disseny gràfic, la responsabilitat i la sostenibilitat.
Ens van semblar tres preguntes tan encertades que vam voler publicar-les. Les seves respostes defineixen perfectament la nostra visió en aquest assumpte.

 

En el nostre estudi parlem de 3 àmbits on apliquem la nostra política de sostenibilitat.

El primer àmbit fa referència a l’activitat com a oficina.

El nostre objectiu és valorar i reduir el nostre impacte negatiu tant social com ambiental.
En aquest cas, intentem reduir els consums d’energia i aigua amb una política de bones pràctiques. Vam contractar l’energia de fonts renovables. Compensem les nostres emissions de C02 amb un programa de plantació d’arbres. Fem un ús responsable del paper d’impressores …. I a més intentem contractar productes i serveis amb polítiques afins a la nostra. Podem dir que som una empresa neta” sense conflictes socials ni ambientals.


El segon àmbit fa referència als impactes dels nostres projectes.

El 70% de l’impacte ambiental dels productes i serveis es determina en la fase de disseny. Des de La Page concebem els nostres treballs i projectes perquè el seu impacte ambiental sigui menor en totes les etapes del cicle de vida: des de la seva creació en la fase conceptual, fins al seu tractament final com a residu.
Per això hem desenvolupat una eina pròpia d’anàlisi.
Aquesta eina ens dóna una idea de l’impacte ambiental total del cicle de vida d’un producte. Analitza des del bressol fins a la tomba d’aquest producte. Tots els processos que participen en aquest viatge deixen la seva empremta, i la seva suma és la que defineix el valor d’aquest impacte. En conseqüència, les decisions que prenem com a dissenyadors i, per tant, com a responsables del projecte, afecten aquest valor. Tenir una noció dels principals aspectes que afecten l’elecció de materials, els processos de producció i els residus que generen els nostres projectes és fonamental. Hi incorporem també les estratègies d’ecodisseny. Quin grau d’eficiència té el projecte, quines estratègies s’han utilitzat per reduir recursos i per assolir els objectius.
El resultat d’aquesta anàlisi ens indica el nivell de compliment dels nostres objectius com a estudi ressò responsable i quins són els nostres punts forts i els nostres punts febles.

El tercer àmbit és potser un dels més importants i crec que respon al teu tercera pregunta.

El dissenyador com a Agents de canvi

Fa referència a les accions que incorporem al disseny per a promoure conductes més sostenibles referents als usuaris o clients.
El disseny pot ser una eina per promoure canvis de paradigma i una oportunitat per a la sostenibilitat. Des de La Page innovem i avancem en la recerca de solucions sostenibles i viables, i volem ser un catalitzador per al canvi positiu, instant a altres dissenyadors i els clients a incorporar criteris sostenibles en la seva activitat i productes.