Més enllà de la mirada: la vida*

Política ambiental

El disseny visual és, avui, el mitjà fonamental de la comunicació social. El seu designi més noble és treballar per millorar el nostre entorn visual, fer el món intel·ligible i augmentar la qualitat de vida; aportar informacions i millorar les coses; difondre les causes cíviques i d’interès col·lectiu i la cultura. La seva especificitat com a disciplina és transmetre sensacions, emocions, informacions i coneixement.

És per aquesta ambivalència del disseny com a eina privilegiada de comunicació (per bé i per mal), que el seu exercici comporta tantes implicacions: econòmiques, polítiques, tècniques, culturals, socials i ètiques. Però la disjuntiva i la distinció crítica −i ètica?− està en els extrems: entre el disseny com a comunicació (donar a la gent la informació necessària en qualsevol àmbit de la vida social) i el disseny de persuasió.
Moltes veus s’han alçat ja, juntament amb la nostra que ha estat de les primeres, a propòsit d’aquesta disjuntiva essencial.

“S’està gastant massa energia de disseny en la promoció d’un consum sense sentit, i poca energia en atendre les persones a comprendre un món cada vegada més complex i fràgil” **

Ken Garland ja havia escrit que “Hi ha ocupacions més mereixedores de les nostres habilitats per resoldre problemes. Una sèrie de crisis mediambientals, socials i culturals sense precedents requereixen la nostra atenció”.

La nostra preocupació pel medi ambient, l’escalfament global i la fi d’alguns recursos bàsics és cada vegada major. El nostre propòsit és fer productes i serveis de qualitat, que siguin eficaços i respectuosos amb la conservació i la protecció del medi ambient i que, per tant, minimitzin l’impacte negatiu de les accions dels éssers humans en l’ecosistema, garantint la prevenció de la contaminació en les nostres actuacions. Per assolir aquest propòsit i conscients de la situació, LA PAGE ha implantat un sistema de Gestió Ambiental, basat en el Reglament EMAS, que ens ajuda a millorar de forma continuada la gestió ambiental. La Política proporciona el marc de referència per establir i revisar de forma periòdica els objectius i les fites ambientals.

Els principals eixos de treball de LA PAGE es centren en:
• Garantir el compliment dels requisits legals i d’altres que LA PAGE decideixi assumir.
• Desenvolupar un disseny més sostenible que tingui en compte els diferents elements que intervenen en cada procés.

Per això, es fixen estratègies per a la feina diària centrades en:
• Hàbits i entorns a l’oficina: afavorir un entorn adequat, mitjançant aplicació de bones pràctiques ambientals.
• Criteris de selecció d’impremtes, tintes i papers respectuosos amb el medi ambient.
• Eco-feedback: “disseny centrat en l’usuari”, adquirint el compromís d’adaptar-se als hàbits de l‘usuari per assolir d’ell un comportament més sostenible.
• Agents de canvi.

La política es comunica a tot el personal de LA PAGE, així com a les parts interessades externes: clients i proveïdors.

* Joan Costa: Diseñar para los Ojos. Costa Punto Com. 2007
** Rick Poynor, editor@adbusters.org

 

Descarregar la declaració ambiental completa en PDF


Comentaris


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *