Les lletres són les protagonistes

Línia gràfica per a l'Espai Betúlia

Lapage_Betulia

Nous formats i nova proposta gràfica. Espai Betúlia

Realització de la imatge de l’Espai Betúlia. Centre Cultural de la paraula i les lletres, basada en la creació d’imatges on el protagonisme resideix en la tipografia, l’element gràfic que ens ajuda a explicar l’essència de cada programa. D’altra banda també s’han unificat formats i materials de tots els elements de difusió.
Elaborem un tipus de plec que ens ha permès reduir el gramatge del paper sense minvar l’aparença de qualitat. El plegat en creu dels díptics i el plegat en doble díptic en paral·lel dels quadríptics, ens obliga que el paper sigui més prim, per tant passem d’un gramatge de 170 grams a un de 120, d’aquesta manera estalviem paper. Els cartells se sumen a la versió díptic que comparteixen espai, en una cara hi ha la informació del díptic i en la cara oposada apareix el cartell. Aquesta solució fa que les mateixes planxes que utilitzem per al díptic ens serveixin també per a la impressió del cartell.

Amb aquesta proposta reduïm paper, creem un format singular sense necessitat que hi hagi paper sobrant.

 

 

Informació ambiental del project

En aquest projecte ens vàrem plantejar un canvi d'imatge que fos el resultat d'una reflexió sobre els formats a utilitzar per tal d'economitzar paper, per un cantó els plecs tancats en si mateixos fa que hàgim de reduir el gruix del paper i el format fa que aprofitem el màxim el full. La gràfica neta, en poca tinta i poca taca, jugant amb fons blancs.

Elements destacables de disseny


Final de vida útil
En el cas de la proposta de díptic, el format ens permet en una cara realitzar el cartell i en l'altre el díptic, d'aquesta manera el revers d'un cartell que habitualment està en blanc s'utilitza per ampliar la informació de les activitats a seguir lligades a l'exposició. Tots els elements de difusió plegats tenen la mateixa mesura 7,5 x 21 cm, un format allargat que ens recorda un punt de llibre lligat clarament a l'activitat que desenvolupa el centre Espai Betúlia, dedicat a la paraula i a les lletres. Per tan qualsevol element de difusió pot tenir una segona vida de punt de llibre.

Usabilitat
Té un format inusual que fa que destaqui en relació a altres formats, això ens ajuda a la seva visibilitat i per tant ajuda a la seva funció de reclam.

Acabats
Sense plastificats. Sense vernissos

Suports i formats
Format d’impressió ajustat amb mínim residu. Paper reciclat FSC

Tintes
Imprès amb tintes d’origen vegetal


Perfil empreses productores. Les empreses productores del paper tenen certificat FSC

Com valorem l'impacte ambiental dels nostres projectes?