Eco innovació amb residu 0

Dossier ECOCAT

LA_PAGE_ECOCAT_3

Una publicació singular per exposar les empreses catalanes que inverteixen en eco innovació s’havia de dissenyar amb els objectius compartits amb els seus protagonistes: reduir els impactes ambientals buscant solucions innovadores per ser més competitius.

Residu 0
Una publicació que no genera residu de paper. S’aprofita el 100%. Les barres de color que s’utilitzen per calibrar la impressió i que normalment es tallen i generen residu, en aquest cas ho hem conservat, i ho hem integrat en el disseny.
La línia de troquel que s’utilitza per perforar el paper i així deixar escapar l’aire durant el plegat perquè no faci arrugues també la conservem: a l’usuari li facilita el trencament de les fulles per accedir al contingut interior.

Les tintes
Està imprès en tintes H-UV que permeten reduir els agents contaminants COV (compostos orgànics volàtils). Aquestes tintes tenen molt poca penetració a la fibra del paper i facilita el blanquejat en el cas de ser reciclat. A més, permet un resultat de gran qualitat cromàtica i detall. Gràcies a la calor generada per unes micro làmpades de baix consum, l’assecament és instantani i permet una manipulació immediata.

Aquest sistema d’impressió facilita una calibració ajustada gairabé a la primera cópia. Sense residus, sense temps d’espera i amb una gran eficiència de materials i energia.

LA_PAGE_ECOCAT_5

 

Informació ambiental del project

Aquesta publicació de 16 pàgines utilitza integrament la fulla d’impressió format 102 x 52 cm. No es generen residuos de paper. Aquest era el repte principal, dissenyar una publicació amb residu 0.

Elements destacables de disseny


Final de vida útil
Reciclable i monomaterial

Acabats
Sense coles, Sense plastificats Sense vernissos Sense elements d’enllaç

Suports i formats
Paper 100% reciclat i certificació FSC. S’aprofita el 100% del format d’impressió i es genera 0 residus

Tintes
Imprès amb tintes H-UV. Aquestes tintes tenen molt poca penetració a la fibra del paper i facilita el blanquejat en el cas de ser reciclat.


Perfil empreses productores. La impremta tenen un sistema de gestió ambiental amb certificació ISO 14001.

Com valorem l'impacte ambiental dels nostres projectes?