Res és el que sembla

Col·lecció de cobertes de llibres de text de l'ESO per a l'editorial Teide

Una imatge amb un toc d’humor que ens mostra una nova i suggerent realitat.

La combinació de dos llenguatges gràfics: els gravats com a font de coneixement del passat amb les icones representatives de la comunicació del present, ens donen un gran ventall de possibilitats expressives per realitzar les més de 150 cobertes pels llibres de text i quaderns d’activitats de les diferents assignatures dels cursos de l’ESO de tot l’Estat espanyol.

Descobrir quines connexions hi ha entre aquests dos mons gràfics ens ha donat moltes hores d’una activitat creativa excitant.

la_page_TEIDE_varis1

la_page_TEIDE_varis2

  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2015/04/la-page-TEIDE-MUSIC1.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2015/04/la-page-TEIDE-TECN1.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2015/04/la-page-TEIDE-GEO1.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2015/04/la-page-TEIDE-Plas2.jpg