Refugis climàtics

Adaptar escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris

Barcelona té el desafiament de preparar‑se per fer front a altes temperatures que, segons les projeccions climàtiques, afectaran la ciutat com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.

L ’Ajuntament de Barcelona ha rebut el finançament del Urban Innovation Action (UIA), un programa de la Comissió Europea per al projecte “Adaptar escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris”. 

El projecte consisteix en transformar onze escoles en refugis climàtics amb mesures blaves (punts d’aigua), verdes (espais d’ombra i vegetació) i grises (actuacions sobre els edificis per millorar‑ne l’aïllament).

Un cop s’hagin transformat les escoles, la comunitat educativa i el veïnat les podrà utilitzar com a espais on estar més frescos durant els mesos de més calor. 

Tota la comunitat educativa s’ha implicat en aquesta transformació i han decidit, juntament amb els experts les millors solucions per aplicar a cada escola.