Reconeixement europeu

La Unió Europea tria LA PAGE Original, per publicar el primer cas d'estudi EMAS, com a referència de microempresa compromesa en millores ambientals a Europa.

COVER_CASE_STUDY_EMAS_LA_PAGE

 

Si voleu descarregar-vos l’informe complet, cliqueu aquí:  Case Study_La Page Original

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/achievement_innovation_corner/case_studies_en.htm

 

Context

Les petites empreses són enormes

Les petites i mitjanes empreses (PIME) representen el 99,8% de totes les empreses de la UE. En 2014, el 93% d’aquestes eren microempreses, és a dir, tenien menys de 10 treballadors. Per tant, col·lectivament tenen un impacte significatiu en el medi ambient, però de vegades no tenen els recursos, el coneixement i el suport per abordar els seus impactes.

L’exemple de la PAGE Original, una de les empreses més petites registrades en EMAS i guanyadora dels Premis EMAS 2015, il·lustra l’accessibilitat i les possibles ofertes d’EMAS per a les petites empreses.

 

SONIA_JOSEP_La_Page

Dissenyant amb la sostenibilitat en ment

Un estudi de disseny que desenvolupi logotips, productes d’imatges corporatives i estàndards d’estil gràfic podria no tenir un impacte ambiental significatiu quan només es consideren les activitats de l’oficina. La fase de disseny, però, pot ser rellevant per l’impacte ambiental del producte final (és a dir, llibres, revistes, envasos, exposicions, fullets, etc.).

Conscients d’això, La PAGE va decidir que era hora de reinventar-se i ser pioners en un camp alineat amb els seus interessos personals per avançar en el seu negoci.

Van triar EMAS perquè era més ambiciós i insistia en la transparència i la comunicació. Amb la voluntat d’evitar el “rentat ecològic”, creien que l’EMAS era l’eina per garantir un veritable compromís mediambiental.

Al principi, però, tot no va ser del tot fàcil. Els membres de l’equip de La PAGE no eren experts en qüestions ambientals i era difícil entendre com funciona un Sistema de Gestió ambiental.

“El nostre repte va ser redescobrir la simplicitat en el sistema de gestió ambiental.
La complexitat bloqueja i paralitza les neurones. És l’efecte de saturació de dades, majoritàriament inútils, redundants i de vegades contradictòries. La simplicitat no és només una necessitat funcional i econòmica, sinó un exercici d’higiene mental, que aclareix les coses, reactiva les idees creatives i atorga sensibilitat al sistema. Per a nosaltres, EMAS ha injectat a la nostra empresa la consciència de si mateixa com un tot i no un mosaic de parts. Això ha superat de manera definitiva i irreversible la idea del SGA com a instrument; i hem après que no només hem de fer servir l’EMS, hem de viure-ho”.

L’article explica quines eines fem servir en el nostre sistema de gestió ambiental, com les hem simplificat i fet pròpies i com La PAGE ha reduït a zero les emissions de CO2 del consum d’energia.

També parla del procés de disseny, com analitzem i estudiem els nostres processos de treball, i finalment vam crear una metodologia per avaluar els resultats dels projectes a partir de punt de vista ambiental, considerant tot el seu cicle de vida. Aquest és l’assoliment més interessant des del nostre punt de vista. A més de les millores ambientals relacionades amb les típiques activitats d’oficina, poder oferir als nostres clients un servei més complet: un valor afegit addicional en el projecte, a través del qual poden estendre la seva influència a altres fases del procés.

 

Desafiaments

A la PAGE li preocupa que la seva capacitat de millora ambiental s’estanqui si no creix la demanda de projectes / productes amb valor ambiental. El client no sempre veu la necessitat de fer que els elements de comunicació siguin més amigables amb el medi ambient, el que fa que La PAGE Original treballi, en part, en una intensa tasca de proporcionar informació i augmentar la consciència i educació entre els seus clients.

Una altra tasca desafiant és involucrar altres actors en la cadena de valor, particularment impressors i altres companyies que converteixen els dissenys de La PAGE a un producte final “materialitzat”. No és fàcil trobar proveïdors o socis compromesos amb el medi ambient, llestos per innovar i també capaços d’oferir un equilibri just entre els costos econòmics i el valor afegit ambiental. L’obtenció d’un bon producte (de qualitat i respectuós amb el medi ambient) dins el rang de preu esperat pel client requereix que participin totes les parts interessades en la cadena de valor.

“Les administracions públiques encara han de tenir en compte els criteris ambientals en els seus processos de selecció de compres. Hi ha un enorme marge de millora. Al sector privat també, un dissenyador gràfic amb consciència ambiental és considerat un “freak“, el mercat encara ha d’aprendre què és un dissenyador i que també pot ser i ha de ser conscient del medi ambient”.

 

Recomanacions

DE LA COMPANYIA A ALTRES COMPANYIES MOLT PETITES

  • EMAS és una estratègia de diferenciació; vol dir que assumeixes la responsabilitat com a professional dels teus impactes ambientals, fins i tot si això és només una oficina. No només dissenyadors, sinó també arquitectes i altres professionals podrien adoptar EMAS per reduir els seus impactes, tant aquells relacionats amb les seves activitats d’oficina i aquells relacionats amb les seves activitats professionals amb “efecte dominó” que impliquen un major impacte.
  • Quan ets una organització petita i no hi ha massa organitzacions ambientalment conscients en el teu sector, és un desafiament. Però els pioners són aquells capaços d’establir tendències en el mercat. Una vegada que el mercat comença a exigir proveïdors respectuosos amb el medi ambient, ja estarem preparats per cobrir la demanda.
  • Com més empreses EMAS hagi al mercat, més gran serà el reconeixement que rebran d’ell. Les organitzacions registrades en EMAS han d’esforçar-se per explicar a les parts interessades què significa EMAS a les seves activitats quotidianes.
  • Suggerim implementar EMAS dins dels programes de formació i desenvolupament de capacitats perquè pot personalitzar el sistema i les eines i assegurar-se que el procés també li permetia aprendre més sobre la seva pròpia organització, processos i possibles millores. Nosaltres ens hem beneficiat, per exemple, d’un projecte dut a terme i finançat pel Club EMAS i l’Ajuntament de Barcelona.
  • Les organitzacions petites generalment no tenen problemes relacionats amb el lideratge, ja que no hi ha dualitat entre l’alta gerència i la gestió ambiental, que sovint pot ser el cas en grans i jeràrquiques organitzacions. És un avantatge de la qual pot beneficiar-se.
  • El departament de comunicacions de les organitzacions registrades en EMAS no sempre s’aplica criteris ambientals en els seus projectes de comunicació, o no busquen sistemàticament el suport de proveïdors capaços d’incloure criteris ambientals. Seria molt positiu si les organitzacions EMAS, van dedicar algun temps a avaluar i repensar els seus projectes de comunicació per garantir la coherència amb la política ambiental i millorar el seu impacte en les comunicacions.
  • Entendre que en utilitzar EMAS, la seva empresa pot tenir un impacte positiu en la societat.

 

 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 © European Union, 2017. written by Maria Passalacqua (Club EMAS Catalonia), Louise Lecerf and Alexandra Skinner (EMAS Helpdesk – adelphi) and Sébastien Paquot (European Commission)
Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).
TAKE IT A STEP FURTHER
Please consult the SME Corner of the EMAS website to discover additional information and useful tools:
www.ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm