Què li passa al clima?

Catàleg exposició The Zone of Hope

UNA PUBLICACIÓ RESPONSABLE

Aquesta publicació ha estat dissenyada des del compromís ambiental, seguint criteris d’ecodisseny per minimitzar l’impacte al llarg de tot el cicle de vida: des de la creació en la fase conceptual, fins al tractament final com a residu.

 

0 EMISSIONS DE CO2 en la creació i maquetació

PAPER 100% RECICLAT I CERTIFICAT: menys energia, menys aigua, menys emissions de CO2

TINTES H-UV: Tecnologia d’impressió offset H-UV per facilitar el blanqueig de la matèria en el futur reciclatge perquè la penetració de la tinta a la fibra de paper és més baixa.

PRODUCCIÓ CERTIFICADA: La impremta disposa de la norma ISO 14001 de gestió ambiental i la certificació de la cadena de custòdia de

paper FSC gestionat amb criteris sostenibles. La producció de proximitat reforça les economies locals i disminueix la distància de transport i les emissions.

0 PLÀSTICS: Coberta sense plastificar, facilita el reciclatge

MARGES OPTIMITZATS: menys Tinta, menys Residus bruts. Es minimitza la taca de tinta als marges del paper imprès, el paper sobrant és blanc i més fàcil de reciclar.

MENYS RESIDUS: menys paper i material. Les mides optimitzen l’aprofitament del paper i eviten residus.

La publicació ha estat dissenyada també com un joc amb el lector mitjançant un acetat de color que permet interactuar i descobrir dades i missatges ocults. Aquesta interacció reforça l’experiència del lector i ens permet ser més eficients en la comunicació.