PREMET 25

Imatge gràfica

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Barcelona Regional van fer l’encàrrec de crear una línea gràfica que identifiques i dongués personalitat pròpia al PREMET25 (Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025). Tots els elements gràfics mentenen aquest relat visual que ajuda a comunicar millor.

Coordinació gràfica i redacció del document de síntesi: Ana Villagordo

L’objectiu era aconseguir que un document molt tècnic, la Memòria del Programa, comptés amb una versió més curta i divulgativa que permetés arribar tant al públic més especialitzat com a la ciutadania en general. Aprofitant aquest exercici, però, es va considerar necessari crear una línia gràfica pròpia. A partir d’algunes sessions de treball i d’una feina de gabinet, es van proposar opcions gràfiques que responguessin a un briefing conjunt construït entre tots els agents que havien participat de l’elaboració dels Programa. Com a resultat d’aquest exercici es va dissenyar un grafisme que s’ha aplicat en tots els eixos del PREMET25 així com en gran part de les seves figures (taules, gràfiques i infografies), tant en el document de síntesi com en el web.

 

Portada de l’eix 1 del PREMET centrat en la prevenció dels residus. En aquesta portada destaca la idea de reduir en origen amb estratègies com la reparació, evitar el malbaratament alimentari o bé la compra de productes d’un sol ús. Sempre amb eines de control i seguiment des d’una nova governança i també amb la implicació ciutadana.

Portada de l’eix 2 del PREMET centrat en la recollida selectiva dels residus. En aquesta portada destaca la idea d’incrementar la recollida de qualitat de la fracció orgànica i de reduir la resta a ser gestionada. També ressalta la recollida selectiva i també la individualització d’aquesta amb el porta a porta. Sempre amb eines de control i seguiment des d’una nova governança i també amb la implicació ciutadana.

Portada de l’eix 3 del PREMET centrat en el tractament de residus. En aquesta portada destaca la idea d’aconseguir un procés de tractament que permeti obtenir materials de qualitat a ser reintroduïts, fins i tot amb processos biològics. Sempre amb eines de control i seguiment des d’una nova governança i també amb la implicació ciutadana.

Portada de l’eix 4 del PREMET centrat en l’educació ambiental. En aquesta portada destaca la idea del diàleg i la participació, així com la transparència i la circularitat de tot el procés.

Portada de l’eix 5 del PREMET centrat en una nova governança. En aquesta portada destaca la idea d’acord i de pacte entre els diferents municipis així com de la ciutadania, donant suport i eines que ho facin possible.