Portades Batxillerat

Onada d'aire fresc

 

 

Objectes centrals que evoquen el títol i al món quotidià donant-li un llenguatge poètic i suggerent a les portades. El fet que el llibre tingui un nom propi ajuda a trenca amb les portades descriptives habituals i demana una imatge evocadora i fresca.

  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2021/10/portadaCARACTER.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2021/10/portadaIELIPSE.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2021/10/portadaINLi--mit.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2021/10/portadaINTEGRAL.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2021/10/portadaSISTEMA.jpg
LA_PAGE_EDITA
La PAGE, reconeixement internacional de disseny gràfic sostenible
Comunicació gràfica
Imatge global