Per què un disseny gràfic responsable?

Reflexions professionals

la_page_diseno_responsable

Dissenyem per fer un món millor. Un món o una societat on la informació flueix de manera precisa, sense contradiccions. Però a més, hem de ser conscients que els nostres projectes de comunicació exerceixen un impacte ambiental important i, per tant, disposem del potencial per minimitzar, a priori, aquest impacte mitjançant les nostres decisions creatives.

Si cada dia és més freqüent trobar la paraula responsabilitat associada a iniciatives ciutadanes, institucionals o empresarials, potser és perquè la consciència s’ha vist superada per l’evidència que el respecte pel medi ambient, a la vida, és una qüestió inajornable.

Com a professionals del disseny gràfic i la comunicació visual ens preocupa com oferir cada dia un millor servei als nostres clients i com créixer professionalment. Per això apostem per un disseny gràfic responsable.

Cal ser crítics amb el nostre treball: què és un bon disseny, avui? És aquell que compleix els seus objectius de comunicació i creativitat? O és més aviat el que a més incorpora un benefici per a la societat?

Aquesta nova visió o dimensió del nostre treball ens obliga a prendre una actitud d’investigació i de revisió constant dels processos creatius i de les estratègies per assolir l’eficiència que, sens dubte, ens fa ser millors professionals i oferir un millor servei a la societat.

Així doncs, el nostre compromís no hauria de ser només oferir un valor competitiu i diferencial, sinó també intentar aportar un valor ètic. Les empreses entenen que cada dia han de ser més forts en els valors positius que aporten a la societat. I nosaltres, com a professionals de la comunicació, som agents d’aquest canvi.