Objectius de desenvolupament sostenible

Què fem a La PAGE pel desenvolupament d’aquests objectius?

El món ha centrat la seva atenció els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’Agenda 2030 constitueix una oportunitat única per inspirar l’acció global per al desenvolupament sostenible a tot el món. Aquesta acció, per descomptat, també ens afecta a la nostra organització i entenem la importància d’alinear les nostres estratègies.

 

Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots.
Tots podem començar per promoure i protegir la nostra pròpia salut i la del nostre entorn personal i laboral.

Facilitem a les persones de l’estudi un lloc per guardar vehicles com bicicletes per ajudar a mantenir un estil de vida saludable.

L’educació és un canal per sensibilitzar i formar professionals amb criteris més sostenibles i és la clau per poder assolir molts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Les classes magistrals a les escoles de disseny sobre ecodisseny té com a Objectiu transmetre la nostra experiència en aquest camp (Elisava i ESDAP).
Prioritzem les relacions amb les escoles públiques com l’ESDAP, Compartint i formant Futurs professionals amb la nostra metodologia i l’eina Blue_tool.

Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris.
Malgrat ser una microempresa amb molt poc personal, tenim en compte les qüestions d’igualtat de gènere, tant en responsabilitat com en sou.

2 socis treballadors amb igualtat de responsabilitat i sou. Veure Balanç Social 2017
El Balanç Social és una eina informàtica de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bo govern, que avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional de totes aquelles organitzacions que vulguin mesurar, conèixer i millorar el seu exercici anual.
Aplicar criteris d’igualtat de gènere amb els projectes de comunicació gràfica que desenvolupem, com ara valors inclusiu en els pictogrames.

Millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, eliminant l’abocament i minimitzant l’emissió de productes químics i materials perillosos.
Augmentar considerablement l’ús eficient dels recursos hídrics.

Augmentar considerablement l’ús eficient dels recursos hídrics, amb la política de Bones pràctiques que tenim a l’estudi i els resultats de minimitzar el seu consum, publicats a la nostra Declaració ambiental.

Augmentar la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts energètiques i augmentar considerablement l’ús eficient d’aquesta energia.

La proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts energètiques és del 100% amb la contractació de Som energia.
Augmentar considerablement l’ús eficient de l’energia, amb la política de Bones pràctiques que tenim a l’estudi i els resultats de minimitzar el seu consum, publicats a la nostra Declaració ambiental.

Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant modernització tecnològica i la innovació.
Donar suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.
Procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.
Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors.

Formem part de la XES i l’Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord.
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 400 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.
L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

Establir normes i reglaments que garanteixin la gestió sostenible dels nostres projectes i iniciatives.
Promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació en els nostres proveïdors.
Col·laborar amb les organitzacions no governamentals i amb el sector públic en la promoció del creixement sostenible.
Minimitzar com afecta la indústria a la nostra vida i benestar i utilitzar les xarxes socials per pressionar els responsables de la formulació de polítiques perquè donin prioritat als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El nostre Sistema de gestió ambiental prioritza proveïdors que garanteixin una gestió el més sostenible possible.
Premi EMAS 2015 en eco innovació a la nostra metodologia per tal de minimitzar l’impacte ambiental dels nostres projectes.

Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Formem part de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), una organització formada per més de 400 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.
L’economia solidària contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

Participar activament en la governança i la gestió de la teva ciutat.
Desenvolupar una visió de futur per al teu edifici, carrer i veïnat i actuar d’acord amb la mateixa.

Formem part de Barcelona+Sostenible.
Entitats i Empreses + Sostenibles és la xarxa d’organitzacions que, amb la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, assumeixen la seva corresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona més sostenible i es comprometen a contribuir-hi, cadascuna des del seu àmbit. www.bcnsostenible.cat

Gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
Gestió ecològicament racional de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida, i reduir significativament el seu alliberament a l’atmosfera, l’aigua i el sòl per tal de minimitzar els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient.
Reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
Encoratjar les empreses a adoptar pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat.
Avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
Elaborar i aplicar instruments per vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible, per tal d’aconseguir la creació de llocs de treball i promoure la cultura i els productes locals.

Prioritzem proveïdors i productes més eficients ecològicament (Reciclats, d’origen natural, amb SGA,…) Veure política de proveïdors del SGA.
Prioritzem processos i materials de baix impacte ambiental (vegeu criteris de la nostra metodologia d’ecodisseny, Blue_tool).
Encoratgem als clients i proveïdors a adoptar pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat dels seus projectes.
Expliquem la millora ambiental dels nostres projectes al web.

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima.
Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta.
Promoure mecanismes per augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaç en relació amb el canvi climàtic.

Participació activa com a professionals de la comunicació en projectes d’educació, sensibilització i informació sobre el canvi climàtic.
Ser líders i referents en el sector professional del disseny gràfic com a profesionals implicats als objectius de Desenvolupament Sostenible.

Protegir els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica.

La PAGE ha ajudat a preservar un espai EQUIVALENT a la superfície que ocupa amb el projecte “Salvans” per preservar boscos antics de la tala dins del marc de la iniciativa Compensa Natura promoguda per l’ONG Acciónatura.
També hem participat en el projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) que ens ha ofert l’oportunitat d’aprendre més sobre la biodiversitat i sobre aquesta espècie amenaçada d’extinció i el porten a terme el Club EMAS i l’Associació Trenca amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, justament amb l’esperit de fomentar l’acció de les empreses envers la biodiversitat.

Les aliances de múltiples interessats seran fonamentals per aprofitar la relació entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per tal de millorar la seva eficàcia i repercussió i accelerar els progressos en la consecució dels objectius.
Participar o crear un grup a la teva comunitat local que tingui per objecte impulsar l’acció per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Formem part del Club EMAS, Empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions que tenim en comú la nostra voluntat de millora ambiental, materialitzada amb la nostra participació en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), més enllà del compliment de la legislació ambiental.
Barcelona+Sostenible, és la xarxa d’organitzacions que, amb la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, assumeixen la seva corresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona més sostenible i es comprometen a contribuir-hi, cadascuna des del seu àmbit.
XES, Xarxa d’Economia Solidària, contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.