Morillo Energy Rent

Nova imatge de marca corporativa

La nova imatge adopta com a símbol el raig que es considera emblema de sobirania. Reivindica el lideratge, l’experiència i l’especialització. També es relaciona amb la il·luminació, innovaciói evidentment, energia.


Les diagonals ens mostren la lletra inicial de la marca (M) però amb major simbologia: la unió i suma de les tres diagonals indiquen la capacitat de sumar sinergies, ser partner dels clients. L’agilitat i dinamisme d’aquesta nova identitat ens remet a millor servei i efectivitat.

La_PAGE_MORILLO_ER_papereria

 

La_PAGE_MORILLO_online

LA_PAGE_MORILLO-ER_Boligraf

La_PAGE_Morillo_transport

L’objectiu d’aquesta nova identitat corporativa de Morillo és mantenir i potenciar els Valors de marca, millorar els més febles i incorporar aquells que pugui no tenir.

  • Millorar la imatge visual de la seva identitat perquè sigui d’acord amb els nous temps i sigui un mirall i reflex de la Marca.
  • Desenvolupar sinergies en comunicació i actuació entre MORILLO i els seus clients, per a un major abast i eficiència.

Per aconseguir els objectius hem desenvolupat el nou disseny i pautes per regular l’ús de la identitat visual de l’empresa Morillo Energy Rent per tal de normalitzar els elements que constitueixen la identitat visual en el context intern i extern. El bon ús i fidelitat a les normes constitueix un element important per aconseguir una imatge pública, coherent, forta, positiva i satisfactòria.

  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS1.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS7.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS3.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS6.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS2.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS4.jpg
  • http://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2018/08/LA-PAGE-MORILLO-ER-aplicacioGRUPS5.jpg
Estratègia de Brànding
identitat corporativa
Imatge corporativa
Identitat gràfica