Maresme Circular

(re)fem el futur

L’economia circular potencia un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de vida dels productes s’allarga. El procés no ha de tenir fi degut a que acaba en el mateix punt en el qual comença, és a dir: circular.

La marca Maresme circular ha de ser l’encarregada de liderar simbòlicament aquesta transformació. 

Així, la Missió de Marca de MARESME CIRCULAR, és impulsar l’economia circular com a model de producció i consum, per fer front als reptes mediambientals des d’una visió del món més sostenible. Aquesta tasca pionera l’ha de fer des d’una posició simbòlica de prestigi per tal de sensibilitzar globalment a la comarca envers aquest model.

I la seva Visió, és el compliment dels objectius de sensibilització i prestigi per tal d’aconseguir la millor Imatge de Marca -accionant i respectada a partir del seu lideratge– que la faci consolidar en el temps en tota la comarca i més enllà.

MARESME CIRCULAR ha de ser una marca paraigua de comunicació i prestigi que integra per una banda el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme; però també integrarà altres iniciatives, com el Parc Circular Mataró-Maresme, un circuit de reaprofitament d’excedents alimentaris i Biblioteques de les Coses, entre d’altres.

La proposta del logotip està basada en la idea de continuïtat infinita mitjançant un símbol gràfic que recorda una cinta de Möbius.

Aquesta figura connota la idea que tot material té el potencial per continuar existint d’una altra manera, ja que la matèria no es destrueix sinó que es transforma.

A més, a la mateixa idea d’infinit podem veure enllaçats conceptes com el de globalitat i multidimensió, però a causa de l’aspecte d’encaix de la C, també vinculem la idea de cohesió, tecnologia i innovació.

 

  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2022/12/banderola-maresme-circular-La-PAGE.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2022/12/aplicacions-1-maresme-circular-La-PAGE.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2022/12/aplicacions-3-maresme-circular-La-PAGE.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2022/12/vehicle-maresme-circular-La-PAGE.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2022/12/aplicacions-2-maresme-circular-La-PAGE.jpg
  • https://lapageoriginal.com/wp-content/uploads/2022/12/arquitectura-de-marca-2-maresme-circular-La-PAGE.jpg