Les 3 ces de La PAGE

Consciència, compromís i coherència

la_page_3C

 Consciència

Tot acte de comunicació té un impacte ambiental. Com a estudi entenem els nostres impactes i treballem activament per reduir-los. Amb la nostra feina volem contribuir a millorar la qualitat de vida de tots.

 

Compromís

Assumim el compromís d’intentar canviar la manera com ens comuniquem per aconseguir un model més respectuós amb el medi ambient. Revisem tots els nostres processos amb la idea d’analitzar de forma detallada les formes i suports de què ens servim, i amb la idea de definir millors solucions i alternatives. Ens proposem també reflexionar sobre els avantatges del valor afegit i la investigació i ens comprometem finalment a facilitar una informació veraç, completa i útil dels nostres processos i projectes.

 

Coherència

Actuem d’acord amb el pensament. Reforcem afinitats amb els clients i proveïdors, tot buscant una millor cohesió amb els receptors dels nostres projectes. Volem la correlació entre “el que diem” i “el que fem” com a principi fonamental de la nostra conducta ètica.