LA COORDI

Imatge gràfica LA COORDI. Comerç Just i Finances ètiques

El concepte central amb el qual es va treballar per fer la marca LACOORDI, va ser la transformació. Plasmat en la tipografia, vam fer modificar algunes de les lletres amb símbols singulars, creant identitat a la marca sense perdre la lectura adequada per reconèixer el nom.
Transformem l’economia, vam canviar el estandarditzat, transformem els convencionalismes.