La Page #ensenyaelcor

Balanç Social 2022

La Page, ha realitzat el Balanç Social de l’exercici 2022 on s’han mesurat i recollit els aspectes interns de l’organització en l’informe de l’estat del Mercat Social català.

El Balanç Social és una eina informàtica de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bo govern, que avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional de totes aquelles organitzacions que vulguin mesurar, conèixer i millorar el seu exercici anual.

Des de La Page, us animem a fer el Balanç Social i complir amb els compromisos de millora de les organitzacions socialment responsables.

Ja pots consultar el Catàleg de les organitzacions del Balanç Social.

Informe Balanç social 2022_LA PAGE