La quatricomia de cinc colors

Memòria de sostenibilitat. Gràfiques Ortells

la_page_ortells1g

La Page dissenya una memòria dins de la cadena de valor de la sostenibilitat

Moltes vegades ens referim a la necessitat de coherencia de les empreses quan volen comunicar les seves polítiques de sostenibilitat. Per complir amb aquesta condició res més senzill que col·laborar amb altres agents que acreditin que compleixen amb aquests mateixos principis. Per aquest motiu podem dir que aquesta memòria és un exemple de responsabilitat.

La quatricomia de cinc colors

La memòria està dissenyada ressaltant elements visuals propis de l’empresa: la quatricomia, jugant amb els colors purs de cian, magenta, groc, negre i incorporant el verd com un color primari més per resaltar el seu compromís ambiental. El resultat és una memòria molt visual, atractiva i innovadora. Les pàgines no estan tallades (així es genera menys residu) i s’utilitza l’interior de les pàgines que no es poden obrir per posar-hi imatges il·lustratives de l’empresa amb una importància secundària en la memòria, però que aporten un valor afegit al document.

 

Memòria de sostenibilitat gràfiques Ortells.mov from La PAGE on Vimeo.

Informació ambiental del project

A través del disseny, aconseguim que aquesta memòria de sostenibilitat sigui atractiva i capaç de crear vincles entre els usuaris i la empresa, promoure i difondre la competitivitat sostenible i responsable; i reforçar el seu lideratge com a organització compromesa en la societat. Els criteris d’ecodisseny que s’han aplicat apunten cap a la sostenibilitat en l’àmbit ecológic de la memòria.

Elements destacables de disseny


Final de vida útil
Reciclable

Usabilitat
Un disseny clar i directe, facilita que l’usuari accedeixi a la informació facilment i que aquest document sigui útil.

Acabats
Sense vernissos, ni coles. La memòria està sense tall laterial i superior per generar menys residuos

Suports i formats
El format gairabé no genera residuos i utilitzem un paper FSC mixt

Tintes
Minimitza les sangs generant residus més nets. Imprés amb tintes vegetals.


Perfil empreses productores. La mateixa empresa productora, és el protagonista de la memòria i el seu valor ambiental és un exemple a seguir per moltes empreses del sector. L'empresa disposa de certificacions EMAS, 14001 i FSC.


Agents de canvi. La finalitat d’aquesta memòria a part de donar a conèixer els seus compromisos en temes sostenibles, és precisament actuar d’element motivador per als seus clients, proveïdors i altres empreses del sector per iniciar un camí cap al canvi de model més sostenible i compromès.

Com valorem l'impacte ambiental dels nostres projectes?